Městská knihovna Kolín - co se chystáMĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍNChystané a probíhající akce

Odběr novinek z knihovny

Pokud máte zájem dostávat aktuální informace o chystaných novinkách a událostech či akcích Městské knihovny Kolín, neváhejte se přihlásit o odběr na adrese:

Půjčování e-knih pro čtenáře kolínské knihovny

Kolínská knihovna nabízí výpůjčky e-knih pro své čtenáře.

Jedná se o tisíce titulů z nabídky specializovaného portálu Palmknihy.cz, mezi kterými jsou i naprosté novinky na trhu a pro registrované uživatele knihovny jsou k dispozici zdarma v rámci ročního čtenářského poplatku.

Jak si e-knihy vypůjčit a na jakých zařízeních je zobrazit?

Bezhotovostní QR platba poplatků v knihovně

Jak zaplatit poplatky v knihovně bezhotovostně?

Převodem na účet nebo QR kódem:

 • číslo účtu 105845480/0300

Variabilní symbol:

 • 111 / čtenářské poplatky / registrace, upomínky, rezervace
 • 222 / UVČ – Univerzita volného času / poplatek za semestr
 • 333 / VU3V – Virtuální Univerzita třetího věku / poplatek za semestr

Částka:

 • 200 Kč / registrační poplatek / dospělí čtenáři
 • 100 Kč / registrační poplatek / senioři, děti do 18 let
 • 800 Kč / kurzovné UVČ / poplatek za semestr
 • 500 Kč / kurzovné VU3V / poplatek za semestr

Poznámka pro příjemce:

 • příjmení a jméno čtenáře + číslo průkazu (posledních 6 číslic)

English Corner v knihovně - Angličtina: Doučování a domácí úkoly

 • každý čtvrtek / 14:30 – 15:30
 • Městská knihovna Kolín / oddělení pro děti

Čtenářské bingo 2024

Zahrajte si čtenářské bingo s knihovnou během celého roku.

Soutěž Lovci perel 2024

Druhý ročník kolínské čtenářské soutěže pro děti a mládež do 15 let.

Hra, která dělá ze čtení dobrodružství.

Odměny pro všechny soutěžící.

Pravidla najdete na pobočce knihovny v Benešově ulici.


 • 1. 3. – 31. 12. 2024
 • Městská knihovna Kolín / pobočka Benešova

Soutěž Poznejte své město 2024

Městská knihovna Kolín pořádá další ročník poznávací soutěže Poznejte své město, letos na téma KOLÍNSKÉ PAMĚTNÍ DESKY.

Na každý měsíc je pro vás připravena fotografie některé z kolínských pamětních desek a cílem bude uhádnout jejich umístění – tedy ulici i číslo popisné. Fotografie naleznete na nástěnkách jednotlivých oddělení MěK Kolín a ve fotogalerii na webu:

Soutěžní kartu si můžete vyzvednout u pracovnic knihovny nebo stáhnout na této adrese:

Správné odpovědi odevzdejte do 13. 12. 2024 v kterémkoliv výpůjčním oddělení MěK Kolín.

Ze správných odpovědí bude vylosován výherce, který bude před Vánoci odměněn. Správné odpovědi budou na konci roku zveřejněny na našem webu nebo sociálních sítích.

Městská knihovna Kolín pořádá další ročník poznávací soutěže Poznejte své město, letos na téma KOLÍNSKÉ PAMĚTNÍ DESKY.

Na každý měsíc je pro vás připravena fotografie některé z kolínských pamětních desek a cílem bude uhádnout jejich umístění – tedy ulici i číslo popisné. Fotografie naleznete na nástěnkách jednotlivých oddělení MěK Kolín a ve fotogalerii na webu:
www.knihovnakolin.cz/fotogalerie/galerie/soutez-poznejte-sve-mesto-2024

Soutěžní kartu si můžete vyzvednout u pracovnic knihovny nebo stáhnout na této adrese:
www.knihovnakolin.cz/doc/PSM_karta_2024.pdf

Správné odpovědi odevzdejte do 13. 12. 2024 v kterémkoliv výpůjčním oddělení MěK Kolín.

Ze správných odpovědí bude vylosován výherce, který bude před Vánoci odměněn. Správné odpovědi budou na konci roku zveřejněny na našem webu nebo sociálních sítích.

31. 10. 2024 / Literární soutěž Macharovo pero 2024

Městská knihovna Kolín vyhlašuje 19. ročník literární soutěže MACHAROVO PERO pod záštitou starosty Kolína Michaela Kašpara.

TÉMA PRO VŠECHNY KATEGORIE

 • Největší trapas mého života

KATEGORIE

 • 1. kategorie / 1.–5. ročník ZŠ
 • 2. kategorie / 6.–9. ročník ZŠ
 • 3. kategorie / učiliště, střední a vysoké školy

TERMÍN ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PRACÍ

 • 31. října 2024

KAM JE ODEVZDAT

 • Městská knihovna Kolín – libovolné oddělení, včetně pobočky v Benešově ulici

POROTA

 • Irena Fuchsová (spisovatelka a nápověda)
 • Dana Serbusová (dramaturgyně a režisérka)
 • Zdeněk Hejduk (ředitel Městského společenského domu v Kolíně a novinář)
 • Libuše Vodičková (ředitelka Městské knihovny Kolín)

NÁLEŽITOSTI LITERÁRNÍ PRÁCE

 • Microsoft Word, písmo Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5
 • délka soutěžní práce 1–3 strany textu
 • práce bude odevzdána ve čtyřech tištěných kopiích + zaslána v elektronické podobě na e-mail ''vodickova@kni­hovnakolin.cz''
 • na každé kopii musí být na 1. straně uvedeno jméno, věk, e-mail nebo telefonní číslo soutěžícího, jeho adresa, škola, třída a kategorie, ve které soutěží

Soutěže se mohou zúčastnit pouze soutěžící z Kolína či studenti kolínských škol. Účastníky porota žádá, aby všechny uvedené podmínky dodrželi. Soutěžní práce může pořadatel zveřejnit či bezplatně využít k propagaci.

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne ve středu 4. prosince 2024 v sále Městské knihovny Kolín.

Pohádkové čtenářské dílny pro děti

Pro dětské čtenáře z 2. – 3. tříd ZŠ.


 • říjen – květen / 1 × měsíčně / 16:00 – 17:00
 • Městská knihovna Kolín / pobočka Benešova
 • přihlášky na telefonu 776 320 853 nebo osobně na pobočce Benešova

1. 12. 2023 - 1. 4. 2024 / Odlož mobil v knihovně

OZNAČENÍ TELEFONU

1. Na soutěžní kupon napište požadované informace (jméno; město; kontaktní telefon; e-mailovou adresu; místo, kde jste telefon odevzdali; nezapomeňte kupon podepsat) a zařadíme vás do slosování. Kupon je možno si stáhnout a vytisknout zde:

2. Připevněte kupon k telefonu gumičkou nebo kouskem lepicí pásky.

ODEVZDÁNÍ TELEFONU DO OZNAČENÝCH BOXŮ

3. Vhoďte mobilní telefon s vyplněným kuponem do označeného boxu na některém ze sběrných místech v knihovně.

VÝHRY PRO SOUTĚŽÍCÍ

Každý soutěžící, který odevzdá správně označený vysloužilý mobilní telefon, bude zapojen do soutěže o poukázku od společnosti Knihobot na nákup knih dle vlastního výběru a vstupenek.

 • 1. místo – poukázka na nákup knih v hodnotě 2 000 Kč
 • 2. místo – poukázka na nákup knih v hodnotě 1 500 Kč
 • 3. místo – poukázka na nákup knih v hodnotě 1 000 Kč
 • 4.–100. místo – volná vstupenka až pro 5 osob do galerie nebo muzea ve Středočeském kraji

VÝHRY PRO KNIHOVNY

V rámci kampaně budou mezi sebou soutěžit i zapojené knihovny, a to v počtu vybraných mobilních telefonů.

Knihovny budou soutěžit ve třech kategoriích podle počtu obyvatel v dané obci.

 • 1. místo kategorie nad 6 000 obyvatel – 15 000 Kč
 • 1. místo kategorie 1 501–6 000 obyvatel – 10 000 Kč
 • 1. místo kategorie do 1 500 obyvatel – 5 000 Kč.

Všechny vítězné subjekty obdrží diplom za účast v soutěži.

CO SE STANE S VYBRANÝMI MOBILY?

Veškeré vybrané mobilní telefony budou předány neziskové společnosti Remobil, z.s. která za každý odevzdaný mobilní telefon přispěje částkou 10 Kč na aktivity Jedličkova ústavu a škol. Zároveň zajistí předání všech odevzdaných mobilních telefonů k odborné recyklaci nebo využití na náhradní díly, včetně likvidace osobních dat.

8. - 12. 4. 2024 / Výprodej knih 04/2024

Tradiční výprodej knih z již vyřazeného fondu knihovny a darů našich čtenářů.

Za zlomek ceny tak třeba můžete objevit poklad pro svou soukromou knihovnu.

Přijďte si vybrat i Vy!

Prodej bude probíhat v provozní době čítárny KROMĚ ČTVRTKU:


 • 8. – 12. 4. 2024 / kromě čtvrtku
 • Městská knihovna Kolín / výstavní a společenský sál

Březen 2024 s kolínskou knihovnou

Městská knihovna Kolín srdečně zve své čtenáře i ostatní veřejnost na akce, které pořádá.


Bližší informace a pozvánky na jednotlivé akce najdete na našich webových nebo Facebook stránkách:

6. 3. 2024 / Tradiční posezení k MDŽ

Tradiční oslava MDŽ v sále kolínské knihovny v 1. patře hlavní budovy v Husově ulici.


 • 6. 3. 2024 / 9:00 – 11:00
 • Městská knihovna Kolín / výstavní a společenský sál
 • účastnický poplatek 50 Kč
 • rezervace účasti na telefonu 776 321 852 nebo osobně v oddělení pro dospělé (počet míst je z kapacitních důvodů omezen)

6. 3. 2024 / Háčkujeme s knihovnou pro pokročilé: Chobotnička

 • 6. 3. 2024 / 16:30 – 18:30
 • Městská knihovna Kolín / pobočka Benešova
 • účastnický poplatek 30 Kč (nákup materiálu a občerstvení)
 • s sebou přízi a háček
 • rezervace účasti na telefonu 776 031 835 nebo osobně na pobočce Benešova (počet míst je z kapacitních důvodů omezen)

6. 3. - 26. 4. 2024 / Výstava akvarelů Ludmily Ďakončuk

Městská knihovna Kolín zve na výstavu obrazů absolventky umělecké výtvarné školy v Žitomíru a volyňské Češky, která od roku 1994 trvale žije v České republice.

Vernisáž výstavy proběhne ve středu 6. března 2024 v 17:00 v sále kolínské knihovny.


 • 6. 3. – 26. 4. 2024
 • Městská knihovna Kolín / výstavní a společenský sál
 • vstup volný v otevírací době čítárny
 • www.knihovnako­lin.cz/citarna

7. 3. 2024 / Beseda se spisovatelkami Martinou Boučkovou a Jindřiškou Kracíkovou

Zveme vás do společenského sálu knihovny na besedu se dvěma známými spisovatelkami literatury pro ženy.


 • 7. 3. 2024 / 17:00
 • Městská knihovna Kolín / výstavní a společenský sál
 • vstupné dobrovolné

11. 3. 2024 / Posezení k MDŽ ve Štítarech

 • 11. 3. 2024 / 18:00
 • Městská knihovna Kolín / pobočka Štítary
 • vstupné dobrovolné

12. 3. 2024 / Tvoření s Babčou: Dárkové krabičky

 • 12. 3. 2024 / 9:30 – 11:00
 • Městská knihovna Kolín / pobočka Benešova
 • účastnický poplatek 30 Kč
 • rezervace účasti na telefonu 776 031 835 nebo nebo osobně na pobočce Benešova (počet míst je z kapacitních důvodů omezen)

13. 3. 2024 / Knihovnické po-tvoření: Velikonoční vajíčko

 • 13. 3. 2024 / 15:00 – 17:00
 • Městská knihovna Kolín / oddělení pro děti
 • účastnický poplatek 30 Kč

13. 3. 2024 / Divadelní hrátky s tvořením

 • 13. 3. 2024 / 16:00
 • Městská knihovna Kolín / pobočka Benešova
 • rodinné vstupné 30 Kč
 • počet míst je omezen

19. + 26. 3. 2024 / Cvičíme ČCHI-KUNG s knihovnou

 • 19. + 26. 3. 2024 / 9:30 – 10:30
 • Městská knihovna Kolín / pobočka Benešova
 • účastnický poplatek 40 Kč
 • rezervace účasti na telefonu 776 031 835 nebo nebo osobně na pobočce Benešova (počet míst je z kapacitních důvodů omezen)

20. 3. 2024 / Čaj o páté s Jitkou Platzerovou

Pobočka Benešova Vás zve na čaj o páté – ochutnávka čajů a povídání o knihách s Jitkou Platzerovou.


 • 20. 3. 2024 / 17:00 – 18:30
 • Městská knihovna Kolín / pobočka Benešova
 • účastnický poplatek 20 Kč
 • rezervace účasti na telefonu 776 031 835 nebo nebo osobně na pobočce Benešova (počet míst je z kapacitních důvodů omezen)

21. 3. 2024 / Po stopách našich předků: Kino 99

 • 21. 3. 2024 / 12:45
 • sraz před knihovnou v Husově ulici
 • rezervace účasti na telefonu 720 589 158 nebo osobně v čítárně

25. 3. 2024 / Kreativní dílna pro dospělé: Jarní dekorace

 • 25. 3. 2024 / 16:30 – 18:00
 • Městská knihovna Kolín / pobočka Benešova
 • účastnický poplatek 50 Kč (nákup materiálu a občerstvení)
 • rezervace účasti na telefonu 776 031 835 nebo osobně na pobočce Benešova (počet míst je z kapacitních důvodů omezen)

26. 3. 2024 / Jarní tvoření s Janou

 • 26. 3. 2024 / 9:00 – 11:00
 • Městská knihovna Kolín / oddělení pro dospělé
 • účastnický poplatek 150 Kč (nákup materiálu a občerstvení)
 • rezervace účasti na telefonu 776 321 852 nebo osobně v oddělení pro dospělé (počet míst je z kapacitních důvodů omezen)

27. 3. 2024 / Velikonoční tvoření pro děti i rodiče

 • 27. 3. 2024 / 15:00 – 17:30
 • Městská knihovna Kolín / pobočka Benešova
 • účast zdarma bez rezervace

Univerzita volného času 2023/2024

I v letošním roce pokračujeme s Univerzitou volného času.

Účastníci se mohou těšit až na 9 zajímavých přednášek z oblasti historie, geografie, umění atd. – vše zaměřeno na Kolín a blízké okolí. Na závěr bude jako vždy bonusový výlet pro všechny účastníky.


TERMÍNY PŘEDNÁŠEK

 • 3. 10. / 17. 10. / 31. 10. / 14. 11. / 28. 11. / 12. 12. 2023
 • další dva termíny + bonusová přednáška a výlet 2024 / bude upřesněno

TÉMATA PŘEDNÁŠEK

 • Příběhy z Kolína ve 2. polovině 19. století / PhDr. Miroslava Jouzová, Ph.D.
 • Mlýny na Kolínsku / Jaroslav Pejša
 • Přírodní zajímavosti Kolínska – Borky a regulace Labe / Mgr. Michael Kašpar
 • Bratři Otokar a Josef Fischerové – chvála tvůrčích osobností / RSDr. Ladislav Jouza
 • Historie a současnost kolínského Sokola / Josef Těšitel
 • Drobné sakrální stavby na Kolínsku / Bc. Roman Šulc
 • Po stopách slavných / Mgr. Jindřich Záhorka
 • Úvod do sochařství české renesance / Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.

Kurzovné za celý semestr činí 800 Kč a v ceně je zahrnut i roční registrační poplatek do kolínské knihovny.

Přednášky budou probíhat v Podnikatelském inkubátoru CEROP Kolín v areálu kolínského zámku v dopoledních hodinách – čas bude přihlášeným upřesněn.

Přihlášky ke studiu je třeba podat nejpozději do 15. 9. 2023 e-mailem na adresu:

Neváhejte a ozvěte se nám, těšíme se na nové studenty.

Půjčování e-knih pro čtenáře kolínské knihovny

Kolínská knihovna nabízí výpůjčky e-knih pro své čtenáře.

Jedná se o tisíce titulů z nabídky specializovaného portálu Palmknihy.cz, mezi kterými jsou i naprosté novinky na trhu a pro registrované uživatele knihovny jsou k dispozici zdarma v rámci ročního čtenářského poplatku.

Vybrané e-knihy si z pohodlí domova můžete jednoduše vybrat a vypůjčit v on-line katalogu knihovny, ty se poté obratem zobrazí v knihovničce aplikace Palmknihy ve Vašem zařízení s viditelně označeným termínem vrácení.

Výpůjční lhůta každé jednotlivé e-knihy je 31 dnů a najednou lze mít zapůjčené vždy maximálně 3 tituly, které lze následně číst i bez nutnosti aktivního připojení k internetu. Teprve po vypršení vlastní lhůty se každá vypůjčená e-kniha z Vaší knihovničky v aplikaci automaticky sama vrátí, čímž odpadá starost s jejím vrácením – ručně před vypršením termínu výpůjčky vracet nelze. Tituly není možné ani prodlužovat – v případě potřeby si požadovanou e-knihu jednoduše vypůjčte znovu.

V on-line katalogu knihovny e-knihy hledejte buď podle konkrétních titulů nebo zadáním dotazu PALMKNIHY do vyhledávání, případně tituly prohledejte v tomto výpise:


ZAPOJENÍ DO E-VÝPŮJČEK:

 • zaregistrujte se v knihovně a v přihlášce vyplňte i svou e-mailovou adresu
 • zaregistrujte se na portálu palmknihy.cz pod stejnou e-mailovou adresou
 • stáhněte si aplikaci Palmknihy do Vašeho zařízení – z Google Play pro OS Android nebo z App Store pro iOS

VYPŮJČENÍ E-KNIHY:

 • přihlašte se do on-line katalogu knihovny
 • u vybraného titulu použijte tlačítko PŮJČIT E-KNIHU – zobrazí se oznámení o úspěšném provedení e-výpůjčky a na e-mail Vám dorazí oznámení o uskutečněné e-výpůjčce

ZOBRAZENÍ PŮJČENÉ E-KNIHY:

 • spusťte si aplikaci Palmknihy na svém zařízení a vyplňte stejné přihlašovací údaje, které jste uvedli při registraci do portálu palmknihy.cz
 • své e-výpůjčky naleznete v sekci Moje e-knihy
 • kliknutím na obálku e-knihu zobrazíte, případně ji můžete stáhnout pro pozdější čtení bez připojení k internetu

APLIKACI Palmknihy LZE VYUŽÍVAT NA TĚCHTO ZAŘÍZENÍCH:

 • telefony či tablety se systémem Android 5 a vyšší
 • iPhone či iPad se systémem iOS 11 a vyšší
 • čtečky knih se systémem Android, např. zařízení ONYX, C-TECH, inkBook, Energy Sistem, TCL NXTPAPER 10s (čtečky Onyx Book Poke 4 a Leaf 2 aplikaci Palmknihy aktuálně nepodporují)
 • aplikaci Palmknihy NEPODPORUJÍ čtečky Kindle a Pocketbook, není také dostupná pro systémy Windows a MacOS

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY:

ČTENÁŘSKÉ KONTO UŽIVATELE KNIHOVNY:

PORTÁL Palmknihy:

APLIKACE Palmknihy:

INFORMACE O PODPOŘE APLIKACE Palmknihy:

NÁPOVĚDA A INSTALACE APLIKACE Palmknihy:

Semínkovna Městské knihovny Kolín pokračuje

Semínkovna Městské knihovny Kolín funguje v prostorách Čítárny v 1. poschodí hlavní budovy knihovny v Husově ulici.

Březen je ideální měsíc na výměnu semínek, sazeniček nebo celých rostlinek. Přineste své přebytky a vyberte si z naší nabídky.

Smysl a cíl Semínkovny:

 • svobodné sdílení semen, hlíz a cibulek nebo sazenic pro vlastní spotřebu
 • podpora soběstačnosti v pěstování a produkci semen a zemědělských plodin
 • snižování závislosti na nadnárodních semenářských společností a obchodních řetězců
 • šíření a produkce méně známých a regionálních plodin
 • snaha o zachování maximální genetické diverzity osiv a rostlin
 • přírodně šetrná produkce a ohleduplnost k životnímu prostředí

27. 4. 2023 - 31. 3. 2024 / Výstava v synagoze - Sny a ideály. Pavel, Anna, Otokar a Josef Fischerovi

Město Kolín, Městská knihovna Kolín a Regionální muzeum v Kolíně Vás společně zvou na výstavu o osudech sourozenců Fischerových, mezi které patřil i spisovatel Otokar Fischer.

Vernisáž proběhne ve čtvrtek 27. dubna 2023 v 17:00 v kolínské synagoze, kde bude tato expozice vystavena do 31. března 2024.


 • 27. 4. 2023 – 31. 3. 2024 • KOLÍNSKÁ SYNAGOGA NA HRADBÁCH 157
 • VSTUP V OTEVÍRACÍ DOBĚ MĚSTSKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA KOLÍN

Kolínská židovská tématika v knihovně

Pro všechny zájemce o kolínskou židovskou tématiku nabízíme v 1. patře Městské knihovny Kolín k volnému nahlédnutí dotykovou obrazovku.

Je v ní možné vyhledat informace o synagoze, židovském ghettu i obou hřbitovech. Dále také dokumenty k období holocaustu a Stolpersteinům (kamenům zmizelých).

Dotyková obrazovka je přístupná v otvíracích hodinách knihovny. Informace k ní podá PhDr. Miroslava Jouzová, Ph.D z regionálního oddělení Městské knihovny Kolín.

Audioknihy na CD k vypůjčení

Od ledna 2016 si v naší čítárně můžete vybírat z nově budované (tedy stále rostoucí) nabídky audioknih – nahrávek mluveného slova.

Městská knihovna Kolín Vám nabízí řadu zajímavých titulů – jejich seznam naleznete v našem webovém katalogu při hledání ve všech dokumentech pod klíčovým slovem AUDIOKNIHY:

www.knihovnako­lin.cz/katalog

Výpůjční doba audioknih je 14 dní s možností prodloužení.

Moudré a kultivované stáří

Díky službě rozvozu knih už nebudou mít starší a imobilní čtenáři problém přečíst si svou oblíbenou knihu nebo nový časopis.

Nejenže jim je dovezeme, ale navíc jim bude služba poskytována v rámci čtenářského poplatku zcela zdarma.

Objednávky rozvozu knih jsou možné na telefonu 321 720 160, nebo e-mailem na adrese:

Povinná školní četba - s Městskou knihovnou Kolín atraktivněji!

Opět začal nový školní rok a s ním přichází na řadu i povinná – či chcete-li, doporučená – četba.

Městská knihovna Kolín ji nabízí ve třech různých variantách. Nejdůležitější jsou samozřejmě KNIHY – těch má knihovna ve fondu okolo 110 titulů povinné literatury a to na všech odděleních, kromě čítárny.

Čítárna v 1. patře knihovny v hlavní budově tak nabízí alternativní zdroje povinné literatury, které jistě mohou být velice atraktivní variantou knihy nejen pro studenty – čtečky elektronických knih a audioknihy na CD.

ČTEČKY elektronických knih momentálně obsahují díla více než 30 autorů (především je zde literatura 18. a 19. století, ale i Bible a Homér). Jsou to ploché a lehké přístroje o rozměrech tabletu s obrazovkou napodobující papír (elektronický inkoust) a jako elektronické zařízení jsou půjčovány na základě jednoduché smlouvy mezi knihovnou a čtenářem.

AUDIOKNIHY jsou další aktuální variantou povinné literatury. Naše v roce 2016 založená sbírka obsahuje zatím 21 titulů povinné literatury ve formě nahrávky na CD, další ovšem budou postupně přibývat.

Přijďte naši nabídku prozkoumat i Vy.


SEZNAMY V PDF KE STAŽENÍ

www.knihovnako­lin.cz/…y_sez­nam.pdf

www.knihovnako­lin.cz/…_povin­na.pdf

Deskové hry od Albi a Mindoku na dětských odděleních

Od roku 2014 Vám nabízíme k vypůjčení množství deskových her pro celou rodinu i jednotlivce ve všech věkových kategoriích. Nabídku pro Vás stále rozšiřujeme, více informací a hry samotné naleznete přímo na dětských odděleních.

Přijďte si i Vy nějakou z her vyzkoušet!

K zapůjčení zdarma od ledna 2014.

Rozcestník pro seniory - kybernetická bezpečnost

Doporučujeme vzdělávací brožuru Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost pro seniory, která dává tipy a doporučení v problematice kybernetické bezpečnosti.


Příručka je zaměřena na tyto oblasti:

 • zpravodajství a informace na internetu
 • bezpečný pohyb na internetu
 • bezpečná komunikace na internetu
 • bezpečné nakupování na internetu
 • vyhledávání a ověřování informací
 • hesla
 • e-mail
 • on-line nakupování
 • veřejné počítače a sítě
 • on-line sociální sítě
 • on-line platby
 • odkazy a přílohy
 • on-line seznamky
Vzdělávací brožura Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost pro seniory, která dává tipy, doporučení atp. v problematice kybernetické bezpečnosti.

https://www.knihovnakolin.cz/doc/rozcestnik_pro_seniory_kyberneticka_bezpecnost.pdf

Sběrné místo v Městské knihovně Kolín - ekologii vstříc společně!

Městská knihovna Kolín a Městské informační centrum Kolín se připojily do sítě sběrných míst pro ekologickou likvidaci odpadu.

Nyní tak lze prázdné tonery & cartridge z tiskáren a vybité akumulátorové baterie zdarma vhazovat do označených kartonových boxů na těchto místech:

 • Městská knihovna Kolín, Husova 69 / 1. patro
 • Městská knihovna Kolín – Pobočka Benešova ulice / chodba za vchodem
© Městská knihovna Kolín 2008–2024

KNIHOVNÍ ŘÁD · ŘÁD INTERNETU · CENÍK · ROZPOČET 2024 & VÝHLED ROZPOČTŮ 2025-2026
POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ · UČÍME SE PŘÍBĚHEM