Městská knihovna Kolín - co se chystáMĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍNChystané a probíhající akce

Odběr novinek z knihovny

Pokud máte zájem dostávat aktuální informace o chystaných novinkách a událostech či akcích Městské knihovny Kolín, neváhejte se přihlásit o odběr na adrese:

1. 7. - 30. 8. 2024 / Prázdninová otevírací doba

LETNÍ PROVOZ KNIHOVNY 2024

Městská knihovna Kolín upozorňuje své čtenáře a návštěvníky, že v době letních prázdnin, konkrétně v období 1. července – 30. srpna 2024, bude na všech odděleních knihovny včetně pobočky na sídlišti platit každoroční prázdninový provoz.

Otevírací dobu jednotlivých oddělení v červenci a srpnu najdete na www.knihovnako­lin.cz v sekci SLUŽBY u jednotlivých oddělení.

Mnoho prázdninových zážitků s knihou i bez ní Vám přeje Městská knihovna Kolín!


Prázdniny 2024 s kolínskou knihovnou

Městská knihovna Kolín srdečně zve své čtenáře i ostatní veřejnost na akce, které pořádá.


Postery či pozvánky na jednotlivé akce najdete v galerii níže, případně na našich webových nebo Facebook stránkách:

Univerzita volného času 2024/2025

Městská knihovna Kolín vypisuje další ročník Univerzity volného času Kolín v běhu staletí.

Začínáme 8. 10. Těšit se můžete na:

Rozhledny Kolínska / Bc. Roman Šulc Nálety na Kolín 1944–1945 / RSDr. Ladislav Jouza Geografické zajímavosti na Kolínsku / Mgr. Michael Kašpar Svět hmyzu / Ing. Rus Pohřebnictví na Kolínsku / Mgr. Jindřich Záhorka Historický vývoj zdravotnictví v Kolíně / Jaroslav Pejša Praha Rudolfínská: průvodce uměním doby vlády Rudolfa II. / PhDr. Jana Jebavá Kolínští židovští právníci v 19. a 20. století/ PhDr. Miroslava Jouzová, Ph.D.

Přednášky budou probíhat v prostorách CEROPu. Cena za celý semestr (8 přednášek + bonusové překvapení) je 800 Kč. Přihlášky ke studiu přijímáme do 6. 9. 2024 e-mailem na adresu nebo osobně ve výpůjčních hodinách čítárny u Aleny Šultové (Husova 69, 1. patro). Platbu preferujeme na účet knihovny 105845480/0300 (variabilní symbol 20242025) nebo QR kódem. V obou případech do poznámky pro příjemce uveďte Vaše jméno. Platbu lze uhradit také v hotovosti v čítárně knihovny.

Těšíme se na Vás a přejeme Vám krásné léto. Za kolínskou knihovnu zdraví Mgr. Libuše Vodičková (ředitelka knihovny), Bc. Markéta Šrédlová a Alena Šultová (koordinátorky Univerzity volného času).

Půjčování e-knih pro čtenáře kolínské knihovny

Kolínská knihovna nabízí výpůjčky e-knih pro své čtenáře.

Jedná se o tisíce titulů z nabídky specializovaného portálu Palmknihy.cz, mezi kterými jsou i naprosté novinky na trhu a pro registrované uživatele knihovny jsou k dispozici zdarma v rámci ročního čtenářského poplatku.

Jak si e-knihy vypůjčit a na jakých zařízeních je zobrazit?

Půjčování e-audioknih pro čtenáře kolínské knihovny

Kolínská knihovna pro své čtenáře nabízí nyní i výpůjčky e-audioknih.

Jedná se opět o tituly z nabídky portálu Palmknihy.cz, princip výpůjček a podmínky jsou stejné jako u e-knih a pro registrované uživatele knihovny jsou k dispozici zdarma v rámci ročního čtenářského poplatku.

Jak si tedy e-audioknihy vypůjčit a na jakých zařízeních je zobrazit? Pomůže Vám návod k e-knihám.

Bezhotovostní platba poplatků v knihovně

Jak zaplatit poplatky v knihovně bezhotovostně?

Převodem na účet nebo QR kódem:

 • číslo účtu 105845480/0300

Variabilní symbol:

 • 111 / čtenářské poplatky / registrace, upomínky, rezervace
 • 222 / UVČ – Univerzita volného času / poplatek za semestr
 • 333 / VU3V – Virtuální Univerzita třetího věku / poplatek za semestr

Částka:

 • 200 Kč / registrační poplatek / dospělí čtenáři
 • 100 Kč / registrační poplatek / senioři, děti do 18 let
 • 800 Kč / kurzovné UVČ / poplatek za semestr
 • 500 Kč / kurzovné VU3V / poplatek za semestr

Poznámka pro příjemce:

 • příjmení a jméno čtenáře + číslo průkazu (posledních 6 číslic)

Platební kartou:

 • pomocí platebního terminálu lze v tuto chvíli zaplatit POUZE v Oddělení pro dospělé v hlavní budově knihovny v Husově ulici
 • uhradit zde můžete platby PRO VŠECHNA oddělení
 • počet terminálů budeme postupně navyšovat

21. 9. 2024 / Výlet do Polska 2024

Městská knihovna Kolín pořádá ve spolupráci s Městem Kolín poznávací výlet do Polska s Romanem Šulcem.

Termín je sobota 21. září 2024 a počet míst je omezen.

Přihlásit se je možné na e-mail:

English Corner v knihovně - Angličtina: Doučování a domácí úkoly

 • každý čtvrtek / 14:30 – 15:30
 • Městská knihovna Kolín / oddělení pro děti

Čtenářské bingo 2024

Zahrajte si čtenářské bingo s knihovnou během celého roku.

Soutěž Poznejte své město 2024

Městská knihovna Kolín pořádá další ročník poznávací soutěže Poznejte své město, letos na téma KOLÍNSKÉ PAMĚTNÍ DESKY.

Na každý měsíc je pro vás připravena fotografie některé z kolínských pamětních desek a cílem bude uhádnout jejich umístění – tedy ulici i číslo popisné. Fotografie naleznete na nástěnkách jednotlivých oddělení MěK Kolín a ve fotogalerii na webu:

Soutěžní kartu si můžete vyzvednout u pracovnic knihovny nebo stáhnout na této adrese:

Správné odpovědi odevzdejte do 13. 12. 2024 v kterémkoliv výpůjčním oddělení MěK Kolín.

Ze správných odpovědí bude vylosován výherce, který bude před Vánoci odměněn. Správné odpovědi budou na konci roku zveřejněny na našem webu nebo sociálních sítích.

Městská knihovna Kolín pořádá další ročník poznávací soutěže Poznejte své město, letos na téma KOLÍNSKÉ PAMĚTNÍ DESKY.

Na každý měsíc je pro vás připravena fotografie některé z kolínských pamětních desek a cílem bude uhádnout jejich umístění – tedy ulici i číslo popisné. Fotografie naleznete na nástěnkách jednotlivých oddělení MěK Kolín a ve fotogalerii na webu:
www.knihovnakolin.cz/fotogalerie/galerie/soutez-poznejte-sve-mesto-2024

Soutěžní kartu si můžete vyzvednout u pracovnic knihovny nebo stáhnout na této adrese:
www.knihovnakolin.cz/doc/PSM_karta_2024.pdf

Správné odpovědi odevzdejte do 13. 12. 2024 v kterémkoliv výpůjčním oddělení MěK Kolín.

Ze správných odpovědí bude vylosován výherce, který bude před Vánoci odměněn. Správné odpovědi budou na konci roku zveřejněny na našem webu nebo sociálních sítích.

Soutěž Lovci perel 2024

Druhý ročník kolínské čtenářské soutěže pro děti a mládež do 15 let.

Hra, která dělá ze čtení dobrodružství.

Odměny pro všechny soutěžící.

Pravidla najdete na pobočce knihovny v Benešově ulici.


 • 1. 3. – 31. 12. 2024
 • Městská knihovna Kolín / pobočka Benešova

31. 10. 2024 / Literární soutěž Macharovo pero 2024

Městská knihovna Kolín vyhlašuje 19. ročník literární soutěže MACHAROVO PERO pod záštitou starosty Kolína Michaela Kašpara.

TÉMA PRO VŠECHNY KATEGORIE

 • Největší trapas mého života

KATEGORIE

 • 1. kategorie / 1.–5. ročník ZŠ
 • 2. kategorie / 6.–9. ročník ZŠ
 • 3. kategorie / učiliště, střední a vysoké školy

TERMÍN ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PRACÍ

 • 31. října 2024

KAM JE ODEVZDAT

 • Městská knihovna Kolín – libovolné oddělení, včetně pobočky v Benešově ulici

POROTA

 • Irena Fuchsová (spisovatelka a nápověda)
 • Dana Serbusová (dramaturgyně a režisérka)
 • Zdeněk Hejduk (ředitel Městského společenského domu v Kolíně a novinář)
 • Libuše Vodičková (ředitelka Městské knihovny Kolín)

NÁLEŽITOSTI LITERÁRNÍ PRÁCE

 • Microsoft Word, písmo Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5
 • délka soutěžní práce 1–3 strany textu
 • práce bude odevzdána ve čtyřech tištěných kopiích + zaslána v elektronické podobě na e-mail ''vodickova@kni­hovnakolin.cz''
 • na každé kopii musí být na 1. straně uvedeno jméno, věk, e-mail nebo telefonní číslo soutěžícího, jeho adresa, škola, třída a kategorie, ve které soutěží

Soutěže se mohou zúčastnit pouze soutěžící z Kolína či studenti kolínských škol. Účastníky porota žádá, aby všechny uvedené podmínky dodrželi. Soutěžní práce může pořadatel zveřejnit či bezplatně využít k propagaci.

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne ve středu 4. prosince 2024 v sále Městské knihovny Kolín.

Půjčování e-knih a e-audioknih pro čtenáře kolínské knihovny

Kolínská knihovna nabízí výpůjčky e-knih i e-audioknih pro své čtenáře.

Jedná se o tituly z nabídky specializovaného portálu Palmknihy.cz, mezi kterými jsou i naprosté novinky na trhu a pro registrované uživatele knihovny jsou k dispozici zdarma v rámci ročního čtenářského poplatku.

Vybrané e-knihy si z pohodlí domova můžete jednoduše vybrat a vypůjčit v on-line katalogu knihovny, ty se poté obratem zobrazí v knihovničce aplikace Palmknihy ve Vašem zařízení s viditelně označeným termínem vrácení.

Výpůjční lhůta každé jednotlivé e-knihy je 31 dnů a najednou lze mít zapůjčené vždy maximálně 3 tituly, které lze následně číst i bez nutnosti aktivního připojení k internetu. Teprve po vypršení vlastní lhůty se každá vypůjčená e-kniha z Vaší knihovničky v aplikaci automaticky sama vrátí, čímž odpadá starost s jejím vrácením – ručně před vypršením termínu výpůjčky vracet nelze. Tituly není možné ani prodlužovat – v případě potřeby si požadovanou e-knihu jednoduše vypůjčte znovu.

V on-line katalogu knihovny e-knihy hledejte buď podle konkrétních titulů nebo zadáním dotazu PALMKNIHY do vyhledávání, případně tituly prohledejte v tomto výpise:


ZAPOJENÍ DO E-VÝPŮJČEK:

 • zaregistrujte se v knihovně a v přihlášce vyplňte i svou e-mailovou adresu
 • zaregistrujte se na portálu palmknihy.cz pod stejnou e-mailovou adresou
 • stáhněte si aplikaci Palmknihy do Vašeho zařízení – z Google Play pro OS Android nebo z App Store pro iOS

VYPŮJČENÍ E-KNIHY:

 • přihlašte se do on-line katalogu knihovny
 • u vybraného titulu použijte tlačítko PŮJČIT E-KNIHU – zobrazí se oznámení o úspěšném provedení e-výpůjčky a na e-mail Vám dorazí oznámení o uskutečněné e-výpůjčce

ZOBRAZENÍ PŮJČENÉ E-KNIHY:

 • spusťte si aplikaci Palmknihy na svém zařízení a vyplňte stejné přihlašovací údaje, které jste uvedli při registraci do portálu palmknihy.cz
 • své e-výpůjčky naleznete v sekci Moje e-knihy
 • kliknutím na obálku e-knihu zobrazíte, případně ji můžete stáhnout pro pozdější čtení bez připojení k internetu

APLIKACI Palmknihy LZE VYUŽÍVAT NA TĚCHTO ZAŘÍZENÍCH:

 • telefony či tablety se systémem Android 5 a vyšší
 • iPhone či iPad se systémem iOS 11 a vyšší
 • čtečky knih se systémem Android, např. zařízení ONYX, C-TECH, inkBook, Energy Sistem, TCL NXTPAPER 10s (čtečky Onyx Book Poke 4 a Leaf 2 aplikaci Palmknihy aktuálně nepodporují)
 • aplikaci Palmknihy NEPODPORUJÍ čtečky Kindle a Pocketbook, není také dostupná pro systémy Windows a MacOS

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY:

ČTENÁŘSKÉ KONTO UŽIVATELE KNIHOVNY:

PORTÁL Palmknihy:

APLIKACE Palmknihy:

INFORMACE O PODPOŘE APLIKACE Palmknihy:

NÁPOVĚDA A INSTALACE APLIKACE Palmknihy:

Semínkovna Městské knihovny Kolín pokračuje

Semínkovna Městské knihovny Kolín funguje v prostorách Čítárny v 1. poschodí hlavní budovy knihovny v Husově ulici.

Březen je ideální měsíc na výměnu semínek, sazeniček nebo celých rostlinek. Přineste své přebytky a vyberte si z naší nabídky.

Smysl a cíl Semínkovny:

 • svobodné sdílení semen, hlíz a cibulek nebo sazenic pro vlastní spotřebu
 • podpora soběstačnosti v pěstování a produkci semen a zemědělských plodin
 • snižování závislosti na nadnárodních semenářských společností a obchodních řetězců
 • šíření a produkce méně známých a regionálních plodin
 • snaha o zachování maximální genetické diverzity osiv a rostlin
 • přírodně šetrná produkce a ohleduplnost k životnímu prostředí

Kolínská židovská tématika v knihovně

Pro všechny zájemce o kolínskou židovskou tématiku nabízíme v 1. patře Městské knihovny Kolín k volnému nahlédnutí dotykovou obrazovku.

Je v ní možné vyhledat informace o synagoze, židovském ghettu i obou hřbitovech. Dále také dokumenty k období holocaustu a Stolpersteinům (kamenům zmizelých).

Dotyková obrazovka je přístupná v otvíracích hodinách knihovny. Informace k ní podá PhDr. Miroslava Jouzová, Ph.D z regionálního oddělení Městské knihovny Kolín.

Audioknihy na CD k vypůjčení

Od ledna 2016 si v naší čítárně můžete vybírat z nově budované (tedy stále rostoucí) nabídky audioknih – nahrávek mluveného slova.

Městská knihovna Kolín Vám nabízí řadu zajímavých titulů – jejich seznam naleznete v našem webovém katalogu při hledání ve všech dokumentech pod klíčovým slovem AUDIOKNIHY:

www.knihovnako­lin.cz/katalog

Výpůjční doba audioknih je 14 dní s možností prodloužení.

Moudré a kultivované stáří

Díky službě rozvozu knih už nebudou mít starší a imobilní čtenáři problém přečíst si svou oblíbenou knihu nebo nový časopis.

Nejenže jim je dovezeme, ale navíc jim bude služba poskytována v rámci čtenářského poplatku zcela zdarma.

Objednávky rozvozu knih jsou možné na telefonu 321 720 160, nebo e-mailem na adrese:

Povinná školní četba - s Městskou knihovnou Kolín atraktivněji!

Opět začal nový školní rok a s ním přichází na řadu i povinná – či chcete-li, doporučená – četba.

Městská knihovna Kolín ji nabízí ve třech různých variantách. Nejdůležitější jsou samozřejmě KNIHY – těch má knihovna ve fondu okolo 110 titulů povinné literatury a to na všech odděleních, kromě čítárny.

Čítárna v 1. patře knihovny v hlavní budově tak nabízí alternativní zdroje povinné literatury, které jistě mohou být velice atraktivní variantou knihy nejen pro studenty – čtečky elektronických knih a audioknihy na CD.

ČTEČKY elektronických knih momentálně obsahují díla více než 30 autorů (především je zde literatura 18. a 19. století, ale i Bible a Homér). Jsou to ploché a lehké přístroje o rozměrech tabletu s obrazovkou napodobující papír (elektronický inkoust) a jako elektronické zařízení jsou půjčovány na základě jednoduché smlouvy mezi knihovnou a čtenářem.

AUDIOKNIHY jsou další aktuální variantou povinné literatury. Naše v roce 2016 založená sbírka obsahuje zatím 21 titulů povinné literatury ve formě nahrávky na CD, další ovšem budou postupně přibývat.

Přijďte naši nabídku prozkoumat i Vy.


SEZNAMY V PDF KE STAŽENÍ

www.knihovnako­lin.cz/…y_sez­nam.pdf

www.knihovnako­lin.cz/…_povin­na.pdf

Deskové hry od Albi a Mindoku na dětských odděleních

Od roku 2014 Vám nabízíme k vypůjčení množství deskových her pro celou rodinu i jednotlivce ve všech věkových kategoriích. Nabídku pro Vás stále rozšiřujeme, více informací a hry samotné naleznete přímo na dětských odděleních.

Přijďte si i Vy nějakou z her vyzkoušet!

K zapůjčení zdarma od ledna 2014.

Rozcestník pro seniory - kybernetická bezpečnost

Doporučujeme vzdělávací brožuru Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost pro seniory, která dává tipy a doporučení v problematice kybernetické bezpečnosti.


Příručka je zaměřena na tyto oblasti:

 • zpravodajství a informace na internetu
 • bezpečný pohyb na internetu
 • bezpečná komunikace na internetu
 • bezpečné nakupování na internetu
 • vyhledávání a ověřování informací
 • hesla
 • e-mail
 • on-line nakupování
 • veřejné počítače a sítě
 • on-line sociální sítě
 • on-line platby
 • odkazy a přílohy
 • on-line seznamky
Vzdělávací brožura Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost pro seniory, která dává tipy, doporučení atp. v problematice kybernetické bezpečnosti.

https://www.knihovnakolin.cz/doc/rozcestnik_pro_seniory_kyberneticka_bezpecnost.pdf

Sběrné místo v Městské knihovně Kolín - ekologii vstříc společně!

Městská knihovna Kolín a Městské informační centrum Kolín se připojily do sítě sběrných míst pro ekologickou likvidaci odpadu.

Nyní tak lze prázdné tonery & cartridge z tiskáren a vybité akumulátorové baterie zdarma vhazovat do označených kartonových boxů na těchto místech:

 • Městská knihovna Kolín, Husova 69 / 1. patro
 • Městská knihovna Kolín – Pobočka Benešova ulice / chodba za vchodem
© Městská knihovna Kolín 2008–2024

KNIHOVNÍ ŘÁD · ŘÁD INTERNETU · CENÍK · ROZPOČET 2024 & VÝHLED ROZPOČTŮ 2025-2026
POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ · UČÍME SE PŘÍBĚHEM