Městská knihovna Kolín - kontaktMĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ KOLÍN


MěK Kolín
Městská knihovna Kolín - idatabaze.czKnihovny - idatabaze.cz

Kontakty

Městská knihovna Kolín
Husova 69
280 02 Kolín I

IČ: 61883425
DIČ: CZ61883425

+420 321 720 160

www.knihovnakolin.cz
www.facebook.com/mestskaknihovna.kolinVeškeré podněty lze podávat:

ODDĚLENÍ JMÉNO KONTAKT
Ředitel, statutární zástupce Mgr. Pavel Kárník 321 720 160Ekonomické oddělení Ing. Radana Dušková
Markéta Hoffmannová
778 761 828
321 720 160Oddělení pro dospělé Mgr. Dita Rakušanová
Alena Šultová
Jitka Platzerová
776 321 852
321 720 160Oddělení pro děti Klára Lukášková
Jitka Platzerová
776 299 385
321 720 160Čítárna, studovna, oddělení regionální literatury, veřejný internet Markéta Hoffmannová
Eva Kozáková
Jana Krupová
720 589 158
321 720 160MVS Jana Krupová 720 589 158
321 720 160Oddělení zpracování fondu a katalogizace Mgr. Libuše Vodičková
Tomáš Koleszár
778 477 149
321 720 160Web, administrace, technické záležitosti, propagace Tomáš Koleszár 321 720 160Oddělení pro dospělé Benešova Libuše Novotná 776 031 835
321 724 411Oddělení pro děti Benešova PhDr. Miroslava Jouzová, Ph.D
Mgr. Kristýna Šultová
776 320 853
321 725 928Pobočka Štítary Eva Kučerová 721 662 647© Městská knihovna Kolín 2008–2020

KNIHOVNÍ ŘÁD · ŘÁD INTERNETU · CENÍK · ROZPOČET 2020 & VÝHLED ROZPOČTŮ 2021-2022
POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ · UČÍME SE PŘÍBĚHEM